Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus. Verkossa jaettava vertaistuki tarjoaa mm. keskusteluryhmiä, chatin ja Facebookin Puhetta-livelähetykset.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto jäsenyhdistyksineen on valtakunnallinen terveysjärjestö, joka kattavasti toimintaa allergiaan, astmaan ja ihon sairauksiin liittyen.

Autismisäätiön toiminta perustuu autismin kirjon (autismi ja Aspergerin oireyhtymä) sekä ADHD:n ja muiden vastaavien neuropsykiatristen oireyhtymien asiantuntemukseen.

Babyfit.fi on verkossa toimiva, ilmainen nettineuvola, jonka tarkoituksena on tukea perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia raskaus- ja äitiysaikana vanhemmuutta unohtamatta.

Ensi- ja turvakotiliiton Baby blues -toiminta tarjoaa tukea vauvaperheille vauvan unipulmiin ja väsymykseen. Toiminta on maksutonta ja kaikille avointa tukea. Tarkoituksena on tukea vanhempien jaksamista ja masennuksesta toipumista sekä vauvan uni-valverytmin löytymistä. Tarjolla on myös unichatteja, joissa avoimessa ryhmächatissa voit keskustella vauvan uneen, rytmiin, valvottuihin öihin tai unenpuutteeseen liittyvistä kysymyksistä anonyymisti.

Familia ry  www.familiary.fi – on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka kokoaa yhteen kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneita syntyperäisiä suomalaisia ja eri maahanmuuttajaryhmiä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Päämääränä on edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Hyväkysymys.fi-verkkopalvelu tarjoaa paljon koottua tietoa perheille ja vanhemmille. Verkkopalvelun tuottaa Väestöliitto ry yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa.

Harvinaiset.fi -sivuston kautta saat tietoa ja vertaistukea harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluville. Verkoston jäsenillä on myös omaa, niiden kohderyhmille suunnattua harvinaistoimintaa ja -tietoa. Ota yhteyttä, jos et löydä itsellesi sopivaa jäsenjärjestöä- tai säätiötä ja haluat lisätietoa esimerkiksi vertaistukeen tai palvelujärjestelmään liittyen.

Imetyksen tuki ry – www.imetys.fi  – edistää, tukee ja suojelee imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea imettäville äideille sekä jakaa tietoa imetyksestä. Lisäksi se ylläpitää vapaaehtoisvoimin valtakunnallista Imetystukipuhelinta, järjestää koulutusta imetystukiäideille sekä välittää tietoa imetyksestä ja äidinmaidosta. 

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö, joka edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt tarjoaa keskosperheille mm. vertaistukea ja virkistystä. Lisäksi yhdistys tuottaa ja jakaa tietoa keskosuudesta ja vaikuttaa keskosperheiden hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vertaistukea vanhemmat saavat mm. keskustelufoorumilta sekä tukisähköpostin kautta (tuki@kevyt.net), jonka kautta välitetään vapaaehtoisten yhteystiedot vertaistuen välittämiseksi.

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku tukee kiusattujen lasten vanhempia, entisiä koulukiusattuja sekä työpaikallaan kiusaamista kokeneita. Valopilkku tarjoaa mm. vertaistukiryhmä-toimintaa, vertaistukea puhelimitse ja netin kautta, luentotoimintaa, vertaistukiohjaaja-koulutusta ja tukea sosiaalisen median kautta (Facebook). Neuvontaa on kiusaamisasioissa myös ammattilaisille. Voit ottaa yhteyttä työntekijöihin suoraan tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Kirkon Palveleva chat avoinna ma–pe klo 12–20. Chatissä päivystävät Suomen evenkelis-luterilaisen kirkon työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset. Keskustelut ovat kahdenkeskisiä. Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettomänä.

Kirkon Palveleva netti tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua verkossa. Suojatussa palvelussa on mahdollisuus keskustella omasta elämäntilanteesta tai muutoin mieltä askarruttavista asioista tehtävään koulutettujen vapaaehtoisten ja kirkon työntekijöiden kanssa. Viestiisi vastataan muutaman päivän kuluessa. Keskustelua voi halutessaan jatkaa muutaman viestiparin verran.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa perheneuvojalle kannattaa varata aika etukäteen, ja neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voit hakeutua, vaikka et olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Asiakkaita palvellaan usein myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kuulovammaisten Lasten vanhemmat – Facebook-keskusteluryhmä kaikille kuulovammaisten lasten vanhemmille, asuinpaikasta, kuulovamman tyypistä, kielestä tai kommunikaatiotavasta riippumatta.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemuksellinen asiantuntijaorganisaatio. Yhdistys tarjoaa laadukasta vertaistukea, jakaa tietoa sekä lapsettomille että suurelle yleisölle, valvoo tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikuttaa lapsettomia koskeviin päätöksiin. Toiminnan tavoitteena on edistää tahattomasti lapsettomien sekä heidän läheistensä asemaa ja hyvinvointia. 

Lapsikuolemaperheet ry (KÄPY) on vertaistukiyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea lapsikuoleman kokeneita perheitä kuolleen lapsen iästä ja kuolinsyystä riippumatta. Vertaistukiryhmissä on mahdollisuus tavata muita lapsen kuoleman kokeneita perheitä ja ryhmät ovat ns. avoimia ryhmiä, joihin ei siis tarvitse sitoutua jokaiselle tapaamiskerralle. 

Leijonaemot  – www.leijonaemot.fi – edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia. Paikkakuntakohtaiset vertaistukiryhmät voit katsoa täältä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin nettikirjepalvelussa voit kysyä vapaaehtoiselta päivystäjältä nimettömänä ja luottamuksellisesti sinua askarruttavista asioista. Kirjeeseen vastaa vaitiolovelvollinen päivystäjä tämän nettisivun kautta noin viikon sisällä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin chatissa voit kysyä ja keskustella mistä tahansa lapsiin tai vanhemmuuteen liittyvästä asiasta nimettömästi ja luottamuksellisesti. Chat päivystää aina maanantaisin ja tiistaisin klo 10–13 sekä toisinaan myös muina aikoina, jos päivystäjä on paikalla. Kun päivystäjä on vapaa, chat-ikkuna tulee näkyviin Vanhempainnetin alalaidassa. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin keskustelussa voit keskustella muiden vanhempien kanssa kaikesta mikä sinua lapsen tai nuoren kanssa elämisessä tai vanhemmuudessa askarruttaa. Kyse on vertaistuesta: kokemusten ja vinkkien vaihtamisesta vanhempien kesken. Samoja kokemuksia ei tarvitse olla, eikä arvomaailmojen tarvitse kohdata: voi olla perustellusti eri mieltä. Kukaan keskustelijoista ei ole myöskään asiantuntija, vaan kaikki keskustelijat ovat tasavertaisia. Keskeistä on toisten vanhempien tukeminen omassa vanhemmuudessaan.

Mielenterveyden keskusliiton valtakunnallinen neuvontapalvelu tarjoaa tietoa, tukea, ohjausta ja koulutusta mm. mielenterveysongelmista kärsiville ja kuntoutuville, omaisille ja läheisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Voit kysyä mm. mielenterveyteen liittyvistä asioista, kuntoutumisesta, sosiaaliturvasta, palveluista ja etuuksista, potilaan ja asiakkaan oikeuksista, vertaistuesta ja mielenterveysyhdistyksistä. Neuvontachatissa neuvovat mielenterveystyön ammattilaiset ja koulutetut kokemusasiantuntijat. He vastaavat kysymyksiin esim. tuesta, hoidosta, kuntoutuksesta, etuuksista ja arkisista käytännön pulmista. Chat on avoinna ke klo 10–16 osoitteessa www.mtkl.fi.

Mielenterveystalo.fi on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Aikuisten mielenterveystalo on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasioista kiinnostuneille. Lastenmielenterveystalo.fi on osa verkkopalvelua ja sisällöt keskittyvät alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveysasioihin. Palvelua voivat käyttää lapset, heidän huoltajansa sekä lasten parissa toimivat ammattihenkilöt. Palveluiden käyttö on ilmaista eikä vaadi kirjautumista.

Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään, sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi. Toiminnan ydin on vertaisryhmätoiminta. Avoimiin ryhmiin pääsee mukaan tulemalla paikalle ryhmän kokoontumisaikana.

Monimuotoiset perheet – www.monimuotoisetperheet.fi  tarjoavat tietoa perheille, jotka tavalla tai toisella poikkeavat oletetusta. Verkosto on kymmenen perhejärjestön poliittisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka tuottaa koottua tietoa perheiden monimuotoisuudesta päättäjien ja palvelujärjestelmän käyttöön. 

Nettiturvakoti tarjoaa apua, tietoa ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Nettiturvakodissa voit keskustella joko ammattiauttajan tai samaa kokeneiden kanssa. Erosta voit käydä kahdenkeskisiä chat-keskusteluja.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Järjestö on sijaishuollon ja adoption eritysosaaja. Se tarjoaa kaikille Suomen kunnille lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon tukiperhepalveluita ja tukee kuntia sekä perheitä myös monipuolisilla ja ammattitaitoisilla asiantuntijapalveluilla. 

Pelastusarmeijalla on verkossa esirukouspalvelu, jonne voi lähettää rukouksen ja esirukousryhmä rukoilee puolestasi. Voit myös ottaa luottamuksellisesti yhteyttä Pelastusarmeijan paikkakuntakohtaisiin osastoihin voidaksesi keskustella mieltäsi painavista asioista. 

Perheentuki-sivusto on helsinkiläisille lapsiperheille suunnattu verkkoportaali, joka kokoaa tietoa sekä kehittää ja tarjoaa uusia palveluita alueen lapsiperheille. Sivustolla on tietoa mm. vanhemmuudesta, parisuhteesta, raskaudesta ja lasten kehityksestä. Sivustolta löytyy myös Helsingin neuvolan chat-palvelu.

Päihdelinkin neuvontapalvelu tarjoaa päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen liittyvää verkkoneuvontaa. Kysyä voi omasta tai läheisen tilanteesta ja palvelua voi käyttää anonyyminä ja se on luottamuksellista. Palvelussa käytetty järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot ja kysyjien ei tule liittää neuvontapalvelun viesteihin mitään henkilötietoja.

Perhehoitoliitto ry on perhehoidon asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan painopisteitä ovat perhehoitajien ja heidän alueyhdistystensä toiminnan tukeminen, perhehoidon kehittäminen sekä perhehoidosta tiedottaminen. Yhdistys tarjoaa apua ja tukea mm. vammaisten lasten vanhemmille.

Refluksilapset ry:n tavoitteena on lisätä tietoutta lasten refluksitaudista ja sen monista ilmenemismuodoista, tukea refluksiperheiden arkea sekä lisätä ymmärrystä siihen, miten lapsen refluksioireilu vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin.

Sateenkaariperheet.fi -sivusto  – Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.

Suolistosairauksia sairastaville sekä heidän läheisille löytyy vertaistukea www.crohnjacolitis.fi - valtakunnallisen yhdistyksen kautta. Tavoitteena on tukea suolistosairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa heidän kohtaaminen ja kokemusten vaihtaminen. Yhdistys tarjoaa mm. verkkovertaistukea (Facebookin keskusteluryhmät ja keskustelupalsta).

Suolioireiset Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa suolioireisista allergioista ja auttaa tätä kautta perheitä saamaan oireilevalle lapselleen avun mahdollisimman nopeasti. Yhdistyksellä on mm. Facebookissa vertaisukiryhmä.

Suomen Monikkoperheet ry – www.suomenmonikkoperheet.fi – on kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden kattojärjestö, jonka ensisijaisin tehtävä on vaikuttamistyö monikkoperheiden hyväksi, jotta useamman kuin yhden lapsen kerralla saavat perheet olisivat tasavertaisessa asemassa muiden perheiden kanssa.

Suomen Mielenterveysseuran Oiva on hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita.

Suomen Uusperheiden Liitto ry – www.supli.fi – on Suomen ainoa valtakunnallinen uusperheiden järjestö. Järjestöllä on mm. neuvontaa, luentoja, lomia, kursseja ja koulutuksia sekä vertaisryhmiä ja parisuhdekursseja. Lisäksi järjestö tarjoaa chatteja ja nettikursseja.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry edustaa syö­mis­häiriöön sairastuneita ja heidän lähei­siään. Liiton tarkoituksena on edistää edusta­mien­sa ryhmien hyvin­vointia vai­kuttamalla syömishäiriöiden tunnet­tuu­teen sekä hoidon ja kuntou­tuksen ke­hit­ty­miseen. Neuvontapuhelin 02 251 9207 vastaa maanantaisin klo 9–15. Puheluihin vastaavat liiton kokemusasiantuntijat ja liiton työntekijät.

Sylva ry tukee syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään. Kun lapsi tai nuori aikuinen sairastuu syöpään, koko lähipiirin elämä muuttuu. Lapsiperheiden palvelut löydät täältä.

TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys.

Verneri on valtakunnallinen, kehitysvamma-alan toimijoiden yhdessä ylläpitämä verkkopalvelu. Sivuilla on monipuolisesti tietoa kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista. Voit myös keskustella ja kysyä neuvoa asiantuntijoilta. Yhteistyötä johtaa Kehitysvammaliitto. 

Äidit irti synnytysmasennuksesta – Äimä ry  tarjoaa vertaistukichatteja ryhmässä sekä yksilöchatteja Nettiturvakodin alustalla. Yhdistyksellä on verkossa suljetut keskustelupalstat erikseen synnytysmasentuneille ja lapsivuodepsykoosin kokeneille äideille. Äimä on yhdistys, joka auttaa synnytysmasennusta sairastavia äitejä ja lapsivuodepsykoosin läpi käyneitä naisia vertaistuella sekä tiedottaa näistä sairauksista valtakunnallisesti.

Tämän sivun linkit on päivitetty 12.8.2019