Apua eroon.fi -sivusto kannustaa perheitä hakemaan apua erotilanteeseensa. Eron jälkeinen yhteinen vanhemmuus tai erosta selviäminen voivat tuntua haastavalta. Apua eroon -chat tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea parisuhteen päättymiseen ja eroamista koskeviin kysymyksiin.

Adoptioperheet ry – www.adoptioperheet.fi –  tarjoaa jäsenilleen tietoa, vertaistukea ja toimintaa, jota järjestetään erilaisten tapahtumien ja vertaistapaamisten muodossa ympäri Suomen. Yhdistyksen jäseninä on kotimaasta ja ulkomailta adoptoitujen lasten vanhempia ja isovanhempia, adoptiota harkitsevia, adoptio-odottajia ja adoptoituja aikuisia.  

Barnavårdsföreningen i Finland (BF) on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö, joka tekee työtä paremman lapsuuden, vahvemman vanhemmuuden ja lapsiystävällisemmän yhteiskunnan puolesta sekä ruotsiksi että suomeksi

Familia ry  www.familiary.fi – on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka kokoaa yhteen kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneita syntyperäisiä suomalaisia ja eri maahanmuuttajaryhmiä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Päämääränä on edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Harvinaiset.fi -sivuston kautta saat tietoa ja vertaistukea harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluville. Verkoston jäsenillä on myös omaa, niiden kohderyhmille suunnattua harvinaistoimintaa ja -tietoa. Ota yhteyttä, jos et löydä itsellesi sopivaa jäsenjärjestöä- tai säätiötä ja haluat lisätietoa esimerkiksi vertaistukeen tai palvelujärjestelmään liittyen.

Kaipaatko tukea arjen keskelle? Haluaisitko jutella jonkun kanssa mieltäsi painavista ongelmista? HelsinkiMission mentoritoiminnan kautta voit saada tukea ja apua arjen haasteisiin. Mentori on HelsinkiMission koulutettu vapaaehtoinen. Hän on luotettava, tasapainoinen ja myötätuntoinen aikuinen, joka haluaa tukea sinua ja perhettäsi. Ota yhteyttä mentoritoiminta@helsinkimissio.fi.

Kirkon Palveleva chat avoinna ma–pe klo 12–20. Chatissä päivystävät Suomen evenkelis-luterilaisen kirkon työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset. Keskustelut ovat kahdenkeskisiä. Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettomänä.

Kirkon perheneuvonta auttaa maksutta parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa perheneuvojalle kannattaa varata aika etukäteen, ja neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voit hakeutua, vaikka et olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Asiakkaita palvellaan usein myös ruotsiksi ja englanniksi.

Leijonaemot  – www.leijonaemot.fi – edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia. Paikkakuntakohtaiset vertaistukiryhmät voit katsoa täältä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin nettikirjepalvelussa voit kysyä vapaaehtoiselta päivystäjältä nimettömänä ja luottamuksellisesti sinua askarruttavista asioista. Kirjeeseen vastaa vaitiolovelvollinen päivystäjä tämän nettisivun kautta noin viikon sisällä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin chatissa voit kysyä ja keskustella mistä tahansa lapsiin tai vanhemmuuteen liittyvästä asiasta nimettömästi ja luottamuksellisesti. Chat päivystää aina maanantaisin ja tiistaisin klo 10–13 sekä toisinaan myös muina aikoina, jos päivystäjä on paikalla. Kun päivystäjä on vapaa, chat-ikkuna tulee näkyviin Vanhempainnetin alalaidassa. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin keskustelussa voit keskustella muiden vanhempien kanssa kaikesta mikä sinua lapsen tai nuoren kanssa elämisessä tai vanhemmuudessa askarruttaa. Kyse on vertaistuesta: kokemusten ja vinkkien vaihtamisesta vanhempien kesken. Samoja kokemuksia ei tarvitse olla, eikä arvomaailmojen tarvitse kohdata: voi olla perustellusti eri mieltä. Kukaan keskustelijoista ei ole myöskään asiantuntija, vaan kaikki keskustelijat ovat tasavertaisia. Keskeistä on toisten vanhempien tukeminen omassa vanhemmuudessaan.

Monimuotoiset perheet – www.monimuotoisetperheet.fi  tarjoavat tietoa perheille, jotka tavalla tai toisella poikkeavat oletetusta. Verkosto on kymmenen perhejärjestön poliittisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka tuottaa koottua tietoa perheiden monimuotoisuudesta päättäjien ja palvelujärjestelmän käyttöön. 

Nettiturvakoti tarjoaa apua, tietoa ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Nettiturvakodissa voit keskustella joko ammattiauttajan tai samaa kokeneiden kanssa. Erosta voit käydä kahdenkeskisiä chat-keskusteluja.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Järjestö on sijaishuollon ja adoption eritysosaaja. Se tarjoaa kaikille Suomen kunnille lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon tukiperhepalveluita ja tukee kuntia sekä perheitä myös monipuolisilla ja ammattitaitoisilla asiantuntijapalveluilla. 

Parempi avioliitto ry järjestää avioliittoleirejä ja -kursseja sekä tarjoaa tukipareja kriisissä oleville pareille. Järjestö myös kouluttaa vertaisryhmien ohjaajia, tukipareja ja luennoitsijoita valtakunnalliseen parisuhdetyöhön.

Parisuhdekeskus Kataja – parisuhdekeskus.fi – tarjoaa tietoa, taitoja ja toimintaa parisuhteen vahvistamiseksi sekä kouluttaa parisuhdetyön ammattilaisia ja vertaisohjaajia. 

Parisuhteen palikat on työkalu, joka auttaa hahmottamaan parisuhteen osa-alueita. Työkalu on avoin kaikille ja kaiken ikäisille, jotka haluavat kehittää omaa parisuhdettaan. Palvelun tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Perheaikaa.fi sivustolla on laaja keskustelufoorumi: "Lapsi toiveissa", "Lapsi tulossa" ja "Lapsi perheessä" -aihealueista. Samoista aiheista löytyy myös kursseja. Nettiluentoja voit seurata Facebook-sivustolta livelähetyksinä. Perheaikaa.fi-palvelu on suunnattu lasta suunnitteleville ja odottaville sekä pikkulapsiperheiden vanhemmille. Tavoitteena on tukea vanhempia murrosvaiheessa parista perheeksi, auttaa heitä vanhemmuudessa ja vahvistaa parisuhdetta.

Perhesuhdekeskus – www.perhesuhdekeskus.fi – lisää hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin järjestämällä monipuolista perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi.

Sateenkaariperheet.fi -sivusto  – Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.

Suomen Monikkoperheet ry – www.suomenmonikkoperheet.fi – on kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden kattojärjestö, jonka ensisijaisin tehtävä on vaikuttamistyö monikkoperheiden hyväksi, jotta useamman kuin yhden lapsen kerralla saavat perheet olisivat tasavertaisessa asemassa muiden perheiden kanssa.

Suomen Uusperheiden Liitto ry – www.supli.fi – on Suomen ainoa valtakunnallinen uusperheiden järjestö. Järjestöllä on mm. neuvontaa, luentoja, lomia, kursseja ja koulutuksia sekä vertaisryhmiä ja parisuhdekursseja. Lisäksi järjestö tarjoaa chatteja ja nettikursseja.

Suomen Vanhempainliiton tehtävä on tukea lasten hyvää arkea ja elämää sekä saattaa vanhempia yhteen ja tarjota mahdollisuuksia tutustua muihin perheisiin oman lapsen päiväkoti- tai kouluhteisössä. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa. 

Läheinen parisuhde on Väestöliiton sivusto, josta löytyy tietoa parisuhteesta, sen hoitamisesta, sinkkuudesta ja perheellistymisen teemoista. Sivuilta löytyy myös avio- ja avoliittoon liittyvää lakitietoa. Voit mm. kartoittaa tilannettasi testeillä ja käydä nettikursseja.

Väestöliiton Nettivastaanotto pienten lasten vanhemmille – Nettivastaanotot ovat suunnattu lasta suunnitteleville, odottaville ja pienten lasten vanhemmille. Palvelusta voi varata 45 minuutin pituisen nettivastaanottoajan. Se on maksutonta ja voit keskustella nimettömänä. Keskusteluja ei näe kukaan ulkopuolinen, eikä asiakas voi enää myöhemmin palata keskusteluihin.

Väestöliiton "Kysy asiantuntijalta" -palsta, jonne voit lähettää kysymyksen, johon Väestöliiton asiantuntijat pyrkivät vastaamaan 2 viikon sisällä. Palvelun käyttämiseksi tulee rekisteröityä palveluun. 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Järjestö tarjoaa mm. eroinfoa, tukipuhelimia sekä tukea lomiin.

Tämän sivun linkit päivitetty 13.9.2018

Voisiko mukana olla vielä joku auttava taho? Vinkkaa tästä. Kiitos, että olet mukana auttamassa.