Miksi parisuhteissa päädytään eroratkaisuun?

Miksi parisuhteissa päädytään eroratkaisuun?

"Parisuhderistiriitojen taustalla löytyvät usein kohtaamattomuus suhteessa ja vuorovaikutus, joka vaihtelee jatkuvan riitelyn kehästä jäätävän hiljaisuuden ja mykkyyden asteelle. Osapuolet ajautuvat erilleen ja lopulta jäljellä on kaksi erilaista maailmaa, jotka eivät kohtaa tai edes sivua toisiaan. Kiitollisuus toisen olemassaolosta katoaa."  

Read More