Eroajatuksista eteenpäin

Seurasin taannoin Vieraissa parisuhderealityä, jossa käsiteltiin neljän eri parisuhteen pulmia vaihtoparin ja parisuhdetuen avulla. Sarjassa on seurattu puolisoiden pohdintoja ja oivalluksia omasta toiminnastaan parisuhteessa ja apuna työskentelyssä on ollut kaksi parisuhdeterapeuttia. Ohjelmassa on nostettu keskusteluun mukaan lähteiden parien avulla erilaisia arkoja aihealueita, jotka jäytävät puolisoiden välejä monessa muussakin parisuhteessa. Ohjelman parit ansaitsevatkin kiitoksen rohkeudestaan ja avoimuudestaan, sillä kaiken kansan nähtäville asettautuminen omien heikkouksien ja tunteiden kautta ei ole helppo tehtävä.

Useimmissa parisuhteissa eroajatukset käyvät jommankumman tai molempien kumppaneiden mielessä, ainakin ristiriitatilanteiden yhteydessä. Eron ajatteleminen ei automaattisesti johda eropäätöksen tekemiseen eikä eron varsinaiseen toteuttamiseen. Eroajatusten taustalla piilee yleensä tyytymättömyys parisuhteen tilaan tai perhe-elämän toteutumiseen. Eron partaalla on luvallista olla heikko ja vastaanottaa ulkopuolista apua.

Avun hakeminen on tärkeää, eteenkin silloin, jos eroajatukset ovat omassa mielessä toistuvia eikä niistä ole kyennyt tai osannut puhua kumppanin kanssa.

Pariterapia on varteenotettava vaihtoehto, kun suhteessa ei päästä omin voimin ongelmista yli. Parisuhdeapu voi lujittaa suhdetta ja samalla auttaa puntaroimaan suhteen tilaa sekä käsittelemään siinä ilmeneviä ongelmia. Pariterapia antaa mahdollisuuden puhua ääneen omista huolista ja peloista sekä samalla kuulla puolison ajatuksia ja toiveita. Pariterapiassa voi myös eroajatukset ottaa käsittelyyn ja pohtia, mitä ajatusten taustalle kätkeytyy ja mistä eroaikeet kumpuavat. Ulkopuolinen apu auttaa tekemään tietoisia ratkaisuja joko yhdessä jatkamisen tai eroon päätymisen tiellä. Pariterapia auttaa kumppaneita keskusteluyhteyteen, toistensa ymmärtämiseen ja pulmien käsittelyyn, jos suhteen molemmat osapuolet ovat tähän valmiit.

Lapsiasianvaltuutettuna toiminut Tuomas Kurttila nostikin viime töikseen esille vuosikirjassaan sekä Helsingin Sanomien haastattelussa parisuhdetuen laadun ja saatavuuden merkityksen yhteiskunnassamme (HS 26.4.). Tukea tulisi olla saatavilla helposti, nopeasti ja erilaisiin perhetilanteisiin ja parisuhdekysymyksiin liittyen. Pariterapiaan pääsemisen kynnystä tulisi madaltaa ja avun tulisi olla helposti tarjolla myös pareille, joilla ei ole lapsia.

Toivon hartaasti, että parisuhteita käsittelevät ohjelmat voisivat rohkaista puolisoita avun äärelle, jo ennen eronpartaalle päätymistä tai ennen kuin eropäätös on lukittu. On rohkeutta ylittää itsensä ja tarkastella suhteen tilaa ja omia vuorovaikutustapoja toisen ihmisen elämänkumppanina. Vain itsensä alttiiksi asettamalla voi tapahtua muutosta. Vain eroajatuksista ääneen puhumalla voi antaa itselle ja kumppanille mahdollisuuden muutosten tekemiselle.

Päivi Hietanen

Ero lapsiperheessä -asiantuntija
Ensi- ja turvakotien liittolataus.png

Tämä on blogin perheiden auttamisen ammattilaisen kirjoitus. Blogissa on useita, erilaisia perheiden auttamisen ammattilaisia vakiokirjoittajina.