Minne soitan, kun arki adhd-oireisen lapsen kanssa painaa?

Photo by  Marco Ceschi  on  Unsplash

Lapsen adhd ja neuropsykiatrinen oireilu kuormittaa tutkimusten mukaan perheiden arkea ja vanhempien psyykkistä vointia ja jaksamista (Kelan tutkimus). Sen vuoksi on tärkeää, että tukea on saatavilla varhaisesti.

Jos perheellä on hoitokontakti julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa, kannattaa vanhempien olla suoraan yhteydessä hoitavaan työryhmään – pyytää (joskus vaatiakin) tapaamis- tai soittoaikaa. Koulun tukitoimiin liittyvissä asioissa tiivis yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa on oleellisen tärkeää. Koulunkäynnin tuomalla kuormituksella, myös sen hallinnalla, on suuri vaikutus perheen arkeen sekä lapsen/nuoren ja vanhempien jaksamiseen. Usein vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä tukemaan voidaan tarvita hoitavan työryhmän panosta, jotta tutkimustietoa lapsen toimintakyvystä, haasteista ja myös vahvuuksista, voidaan hyödyntää koulun määrittämien yksilöllisten tukitoimien räätälöinnissä.

Järjestöt, kuten ADHD-liitto, ovat tärkeässä roolissa muistuttamassa, niin oireisia, läheisiä kuin ammattilaisia, perheiden oikeudesta saada tarvittavaa tukea. ADHD-liittoon voikin soittaa, kun ei tiedä, miten edetä, mistä ja mitä tukea voi saada ja mikä voisi tukea perheen arkea ja jaksamista. Myös ammattilaiset voivat soittaa ADHD-liittoon.  

ADHD-liiton puhelinneuvonta on avoinna maanantaisin klo 9-11- ja 12-14
sekä tiistaista torstaihin klo 9-11. numerossa 040 5417696

Puhelinneuvontamme neuvoo esimerkiksi silloin, kun adhd-oireisen lapsen vanhempi, läheinen tai lapsi/nuori itse miettii:

  • Voiko lapsen/nuoren haasteiden taustalla tai syynä olla adhd?

  • Pitäisikö lapsen/nuoren päästä tutkimuksiin ja miten se tapahtuu?

  • Mitä tukea on saatavilla ja mitkä ovat adhd:n hoitomuodot?

  • Mitä tukea vanhempi voi saada?

  • Miten saada tukea lapsen koulunkäyntiin? Millaista tukea koulussa voi saada? Miten koulun ja vanhempien välisen yhteistyön tulisi toimia?

Puhelinneuvonnassa kuuntelemme ja ohjaamme tuen äärelle yleisellä tasolla. On tärkeä huomata, että kunkin lapsen ja perheen tuki on yksilöllistä. Lapsen tutkimiseen, hoitoon ja tukeen liittyviin asioihin löytyy tärkeää tietoa ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta.

- Muun muassa Potilasversio:sta löytyy keskeistä tietoa adhd:stä tiiviissä paketissa ja

- Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen tai nuoren ohjaamisesta toimivat konkreettisina ohjenuorina lapsen tai nuoren tukemisessa arjen eri ympäristöissä. Lapsen ja perheen hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen ja se tehdään lakisääteisesti julkisessa terveydenhuollossa.

ADHD-liitosta on saatavissa ja ladattavissa esitteitä ja oppaita. Voit tilata myös kirjallisuutta adhd:seen liittyen.

ADHD-liiton puhelinneuvonnassa voimme soittajan toiveita ja tarpeita kuullen ohjata soittajaa mukaan esimerkiksi vapaaehtoisvoimin toimivien paikallisyhdistysten toimintaan, jotka löytyvät täältä: ADHD-liiton jäsenyhdistykset.

Jäsenyhdistyksistä löytyy reitti myös vertaistuen äärelle. Vertaistukiryhmät löytyvät täältä.

ADHD-liiton vertaisvanhempitoiminnassa on yksilöllisempää vertaistukea tarjolla vanhemmille ja isovanhemmille, joiden perheessä on alle 18-vuotias adhd-diagnosoitu lapsi. Tietoa Vertaisvanhempitoiminnasta löydät oheisesta linkistä. Voit jättää myös suoran yhteydenottopyynnön ADHD-liittoon: Yhteydenottopyyntö vertaisvanhemmalle.

ADHD-liiton erinomaista palautetta saaneilta Strategia -vanhempainohjauskursseilta saavat vanhemmat sekä tiiviin ja kattavan tietopaketin adhd:stä, konkreettisia keinoja oman perheen arkeen ja vuorovaikutukseen, että pääsevät keskustelemaan kurssin aikana vertaistensa kanssa. Strategia -kurssit ovat niin 4-12-vuotiaan adhd-oireisen lapsen vanhemmille kuin 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmille suunnattuja. Tietoa ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskursseista, löydät oheisesta linkistä. ADHD-liitto myös kouluttaa Strategia -kurssinohjaajia, joka tarkoittaa, että tämä Ruotsissa kehitetty menetelmä on alkanut rantautua Suomeen osaksi kuntien palveluita.

Barnavårdsföreningen, Neuropsykiatriset asiantuntijapalvelut tarjoavat mm. maksuttoman asiakaskäynnin, keskusteluryhmiä sekä maksullisia palveluita, kuten perheohjausta adhd-oireisten lasten ja nuorten perheille.

Tukea vanhemmille -sivuston tukinumeroiden listasta voi löytyä myös muuta apua lapsen/nuoren ja perheen tueksi: http://www.tukeavanhemmille.fi/tuki.

Arjen kuormittamia ja tukea tarvitsevia perheitä on paljon. Ammattiapu ja vertaistuki täydentävät toisiaan usein oivallisella tavalla. Älä jää yksin!

Katariina Berggren
suunnittelija
ADHD-liitto ry