Miten puhua erosta lapsen kanssa?

silhouette-1082129_1920.jpg

Moni vanhempi on erotessaan sen kysymyksen äärellä, miten muutoksista tai ylipäätään erosta olisi hyvä keskustella lasten kanssa. Tai pitääkö erosta keskustella lasten kanssa?

On varsin hätkähdyttää, että osa vanhempien eron kokeneista lapsista kertoo, ettei erosta ole välttämättä lapsen kanssa puhuttu, ero vain tapahtui perheessä. Tällöin lapsi on joutunut itse rakentamaan selityksen sille, mitä tapahtui ja mistä syystä vanhemmat eivät enää asu yhdessä. Jos erosta ei kerrota lapselle tai puhuta lapsen kanssa, on riskinä se, että vanhempien erosta muodostuu salaisuus perheenjäsenten välille. Lapsi aistii kodin ilmapiirissä ja ihmisten kohtaamisista asiat, mistä saa ja voi avoimesti puhua.

Vanhempien ero muuttaa lapsen elämää, eikä tilannetta voi ohittaa keskustelematta muutoksista lapsen kanssa. Olisi hyvä, jos vanhemmat pystyisivät yhdessä vanhempina etukäteen miettimään, mitä he erosta ja siihen johtaneista syistä kertovat lapselle. Vanhempien olisi myös hyvä yhdessä miettiä, milloin ja missä asiasta lapsille ilmoitetaan sekä valmistautua henkisesti vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. On myös hyvä etukäteen miettiä, mitä muutoksia ero tuo tullessaan ja mitkä asiat lapsen elämässä säilyvät ennallaan. Vanhempien olisi hyvä minimoida muutosten määrä, sillä lapselle sopeutumisessa kahden kodin arkeen ja toisen vanhemman poissaoloon on kerralla tarpeeksi.

Lasten tavat käsitellä vanhempien eroa ovat aina yksilölliset, toinen lapsista saattaa solahtaa piankin eron jälkeiseen elämää ja toinen lapsista voi pitkääkin pohtia, mitä on tapahtunut ja mitä erosta on seurannut.

Lasta ei tulisi koskaan pakottaa tai painostaa puhumaan, saatikka ottamaan kantaa vanhempien tekemiin ratkaisuihin. Lapsen ottaessa eroasian esille ja keskusteluun, olisi aikuisen syytä pysähtyä kuuntelemaan ja pohtimaan asiaa yhdessä lapsen kanssa. Keskusteluhetket saattavat syntyä luontevasti arkisen puuhastelun ja yhdessäolon hetkien myötä tai tilanteissa, jotka muistuttavat yhteisistä ajoista ennen eroa.

Eroasian puheeksi ottoa voi tulla pohtimaan yhdessä muiden vanhempien ja eroauttamisen ammattilaisen kanssa, esimerkiksi eroneuvo-tilaisuuksiin. Niissä voi keskustella siitä, millä tavoin muut ovat käsitelleet eroa lasten kanssa. Eroneuvossa saa myös asiatietoa eron vaikutuksista niin lapsen kuin aikuisen elämään. Tilaisuuteen voi osallistua yksin tai yhdessä lapsen toisen vanhemman kanssa. Eroneuvo-iltoja toteutetaan eri puolilla Suomea ja tilaisuudet ovat maksuttomia. Katso ajankohdat www.apuaeroon.fi sivustolta. Voit myös osallistua kahdenkeskiseen chattiin kyseisellä sivustolla ja keskustella lapsen huomioinnista erotilanteessa.

Huomioi nämä asiat, kun kerrot lapselle erosta

  1. Miettikää yhdessä vanhempina etukäteen, milloin ja missä kerrotte lapsille tulevasta erosta.
  2. Miettikää yhdessä vanhempina etukäteen, mitä erosta ja siihen johtaneista syistä kerrotte lapsille.
  3. Kertokaa lapselle, että ero ei ole hänen syytään eikä johdu lapsesta tai hänen käytöksestään.
  4. Kertokaa lapselle, että erosta saa ja voi puhua.
  5. Luokaa arkeen läsnäolon hetkiä, joissa lapsen on mahdollista kertoa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään erosta ja sen mukanaan tuomista muutoksista.
  6. Muistakaa, että kukin lapsi reagoi yksilöllisesti ja ero voi tarkoittaa kullekin lapselle erilaisia asioita.
  7. Luokaa lapselle turvallisuutta kertomalla, että häntä rakastetaan ja osoittamalla, että lapsesta huolehditaan erosta huolimatta.
  8. Jos koet vanhempana voimattomuutta, keinottomuutta tai olet huolissasi lastesi hyvinvoinnista, ota yhteyttä ammattilaiseen tai hae apua vertaistukiryhmistä.

Päivi Hietanen

Suunnittelija

Ensi- ja turvakotien liitto / Ero lapsiperheessä työ

www.ensijaturvakotienliitto.fi

 

auttamisen ammattilainen vakiokirjoittaja.png

Tämä on blogin perheiden auttamisen ammattilaisen kirjoitus. Blogissa on useita, erilaisia perheiden auttamisen ammattilaisia vakiokirjoittajina.

Blogi muualla somessa: FacebookInstagramTwitter