Ero pikkulapsiperheessä?

daiga-ellaby-154931.jpg

Eroneuvo-tilaisuuksista kertyneiden asiakastilastojen valossa eroalttius kasvaa, mitä useampia lapsia perheessä on. Huolestuneet viestit lastenvalvojilta ja päiväkodista kertovat, että erot näyttäisivät yleistyvän lasten ollessa alle kouluikäisiä. Eivätkö vanhemmat halua ponnistella perhe-elämän eteen vai korostaako yhteiskuntamme enemmän aikuisen yksilöllisten tarpeiden toteutumisen oikeutta kuin vastuuta lapsista?

Vanhemmuus, suhde lapseen ja kuva itsestä vanhempana, rakentuu osaksi identiteettiä ajan kanssa. Esikoisen syntymän myötä parisuhteen rinnalle muodostuu vanhempien välinen vanhemmuussuhde, jonka varassa vanhemmat toteuttavat keskinäistä yhteistyötään eli huolehtivat jälkikasvustaan, jakavat kasvatusvastuuta ja sopivat huolenpidosta. Vanhempana oleminen, varsinkin pikkulapsivaiheessa, vie tilaa ja aikaa puolisoiden kahdenkeskiseltä ajalta ja vapaudelta tehdä mitä huvittaa silloin kun haluttaa. Vanhemmistaan riippuvaisen lapsen kanssa eläessä on toista, vanhempien tulisi löytää tasapaino omien ja yhteisten menojen ja ajankäytön suhteen. Vauvan kasvun ja kehityksen näkökulmasta hoiva ja syliaika molemmilta vanhemmilta on tärkeää ja yhdessä koetut hetket luovat tunneyhteyttä lapsen ja vanhemman välille, kiintymystä ja rakkautta. Pikkulapsivaiheen perhe-elämästä ei tulisi muodostua lastenhoitovuoro-elämää, jossa vahtivuorot lapsista vaihtuvat toisen vanhemman kotiin tultaessa ja toisen poistuessa. Vanhemmat tarvitsevat parisuhteen näkökulmasta edelleen yhteistä, paitsi kuulumisten vaihtoa, myös tietoa siitä, mitä kumppani ajattelee ja tuntee sekä kosketusta ja läheisyyttä. Kokemusta siitä, että lapsiperhearjen pyörittämisen keskellä olemme edelleen pari.

Pikkulapsiperheen erot ovat haasteellisia eteenkin pienen vauva- tai taaperoikäisen lapsen näkökulmasta, koska lapsen aikakäsitys on vielä jäsentymätön ja yhteinen puhuttu kieli puuttuu.

Vanhemmuus sisältää vääjäämättömästi aina stressiä, jota luo tasapainoilu aikuisen omien tarpeiden ja toiveiden ja lasten tarpeiden välillä. Lapsi solmii vanhempaan pitkäaikaisen riippuvuussuhteen, joka voi olla aikuiselle kuormittava, varsinkin, jos kokee olevansa yksin vailla toisen kasvattajan tukea. Stressaavissa tilanteissa vanhempien omat henkilökohtaiset taidot ja kyvyt selvitä tilanteista, kuten myös kumppanilta saatu ymmärrys, kannustus ja kiitos sekä konkreettinen apu, ovat avainasemassa. Eroihin johtavana yleisimpänä syynä on usein tunne siitä, ettei ole puolisolle enää tärkeä tai arvostettu, rakkaus ei tunnu suhteessa enää. Kokemus siitä, että vastaa yksin lapsista, vaikka kumppani asuu perheessä, tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Turhaan ei puhuta kotitöiden tasapuolisen jakautumisen merkityksestä sekä yhteisen perheajan tärkeydestä niin parisuhdetta kuin vanhemmuussuhdetta positiivisesti ylläpitävinä tekijöinä.

Pikkulapsiperheen erot ovat haasteellisia eteenkin pienen vauva- tai taaperoikäisen lapsen näkökulmasta, koska lapsen aikakäsitys on vielä jäsentymätön ja yhteinen puhuttu kieli puuttuu. Mitä varhaisemmin ero tapahtuu, sitä enemmän vanhempien pitää ponnistella ja nähdä vaivaa, että kasvava lapsi saa myönteisen ihmissuhteen myös kotoa poissa asuvan vanhemman kanssa. Lapsi tarvitsee toisen vanhemman mielessä pitämiseen apua, mahdollisuuden yhteydenpitoon ja säännölliseen hoivaan molemmilta vanhemmilta. Vanhemmilta eropäätöksen tekeminen ja eron mukanaan tuomiin muutoksiin sopeutuminen vaatii erityisesti vauva- ja taaperoikäisten lasten perheissä itsensä ylittämistä ja välillä omien tarpeiden sekä erotunteiden sivuun laittamista. On erityisen tärkeää pitää kiinni sopimuksista ja luvatuista tapaamisista ja näin auttaa lasta luomaan turvallinen ja luottamukseen nojaava ihmissuhde. Erosta huolimatta molempien vanhempien voisi olla hyvä osallistua lasta kokeviin neuvolakäynteihin tai tapaamisiin päiväkodissa. Tämä auttaa pysymään yhteisessä ymmärryksessä siitä, miten lapsen kasvu ja kehitys edistyvät.

Eropäätöstä ei ole parasta tehdä väsymyskierteessä, kotitöiden paineessa tai ratkaisuna oman ajan puuttumiseen. Mykkyys suhteessa tai toistuvat rikkovat riidat voivat olla merkki muutostoiveesta, signaali siitä, että pinnan alla kytee tyytymättömyys perhe-elämän tilaan.  Jos ero käy mielessä, mieti mihin se olisi oikeasti ratkaisu. Ota oma jaksaminen puheeksi toisten aikuisten, neuvolan työntekijän, perhekerhon ohjaajan tai vertaisäidin kanssa. Ota puheeksi parisuhteeseen liittyvät huolet ja murheet, usko pois niitä on muillakin. Eropohdintoja ja varsinkin eroratkaisua on syytä tehdä tietoisen pohdinnan ja arvioinnin lopputuloksena, ei ainoastaan tunteen varassa. Jos päätätte kumppanin kanssa erota, hakekaa apua. Pikkulapsiperhevaihetta eläessä on hyvä saada ulkopuolista näkökulmaa ja peilauspintaa omiin toiveisiin ja odotuksiin. Joskus tuen hakeminen voi samalla tarkoittaa kuvakulman kääntämistä omiin lapsuuden maisemiin ja parisuhteen historiaan. Mikä kantoi ja saattoi meidät tähän asti? Mitä toivomme lapsillemme tulevaisuudessa? Vanhemmuus ei ole yksilölaji, vaan yhdessä toteuttamisenlaji, jossa molemmilla vanhemmilla on vastuunsa myös eron jälkeen. Auttakaa toisianne jaksamaan vanhempina ja kokemaan vanhemmuuden ilo niin yhdessä elon kuin mahdollisen eron jälkeen. 

Jos olet kokenut parisuhteen päättymisen lasten ollessa tai osan lapsista ollessa alla kouluikäisiä, niin kerro kokemuksestasi. Kerään ammattilaisten kouluttamisen sekä teeman edelleen käsittelyn tueksi eletyn elämän makuisia tarinoita, syistä, jotka johtivat eroon lasten ollessa pieniä sekä tarinoita siitä, mitä tukea olisi tarvinnut ennen eropäätöstä. Kerro myös siitä, mikä auttoi sinua selviämään erosta eteenpäin. Otan vastaan myös tarinoita siitä, miten eteen tulleet vaikeudet on yhdessä selätetty, mikä auttoi yli vauvavaiheen tai lasten taaperoiän, mikä sitoi vanhemmat yhteen pikkulapsivaiheessa. Lähetä tarinasi nimimerkillä varustettua sähköpostilla paivi.hietanen@etkl.fi. Pidätän oikeuden tarinoiden lyhentämiseen sekä mahdollisen tunnistettavuuden häivyttämiseen ennen tarinoiden julkaisemista.

Mistä apua?

Päivi Hietanen

Suunnittelija

Ensi- ja turvakotien liitto / Ero lapsiperheessä työ

www.ensijaturvakotienliitto.fi

auttamisen ammattilainen vakiokirjoittaja.png

Tämä on blogin perheiden auttamisen ammattilaisen kirjoitus. Blogissa on useita, erilaisia perheiden auttamisen ammattilaisia vakiokirjoittajina.

Blogi muualla somessa: FacebookInstagramTwitter