Miksi parisuhteissa päädytään eroratkaisuun?

nik-shuliahin-251237.jpg

Erojen taustalta löytyy usein joukko erilaisia tekijöitä, jotka ajansaatossa johtavat kaksi toisiinsa aikaan hullaantunutta ja rakastunutta ihmistä eri suuntiin. Erojen syitä voi tarkastella niin parisuhteiden osapuolten omista kasvuhistorioista, elämän kuuluvista luonnollisista kehitysvaiheista ja niihin sisältyvistä kipupisteistä kuin myös parisuhteen toimivuutta haastavista tekijöistä käsin. Unohtamatta parisuhteen mahdollisia kolmansia osapuolia; uskottomuutta, erilaisia riippuvuussuhteita tai työelämän paineita, jotka vievät elintilaa kahden ihmisen väliseltä yhdessä olemisen tilalta.

Parisuhderistiriitojen taustalla löytyvät usein kohtaamattomuus suhteessa ja vuorovaikutus, joka vaihtelee jatkuvan riitelyn kehästä jäätävän hiljaisuuden ja mykkyyden asteelle. Osapuolet ajautuvat erilleen ja lopulta jäljellä on kaksi erilaista maailmaa, jotka eivät kohtaa tai edes sivua toisiaan. Kiitollisuus toisen olemassaolosta katoaa.  Kahden ihmisen erillisyydestä ei muodostu parisuhdetta yhteen hitsaava kipinä vaan erilleen ajava painolasti. Yhdessäolo ei tee enää suhteen osapuolille hyvää.

Olemme pärjääjiä, yksiselviytyjiä, myös suhteissamme. Jo varhain lapsuudessa saamme kannustusta omatoimisuuteen ja riippumattomuuteen toisten tuesta. Saammeko tällöin aikuissuhteissamme tukeutua toisten apuun, jos kasvatuksessamme meitä on ohjattu pärjäämään – yksin? Uskaltaudummeko antautua kahdenkeskiseen suhteeseen, joka väistämättä haastaa meidät henkilökohtaisen kasvun tielle? Kestääkö suhteemme sen, että yksilöinä kasvamme ja kehitymme yhdessä eläen.  Miten suhteessamme kohtaamme elämän mukanaan tuomat koettelemukset, asiat, joita emme voi hallita tai ennakoida.

Parhaimmillaan parisuhde auttaa suhteen osapuolet yksilöllisen kukoistuksen tielle, jossa toisiimme luottaen saamme tulla sellaisiksi kuin olemme, tätähän useimmat meistä suhteiltansa tiedostamattaan tavoittelevat. Parisuhteen kestävyyttä ei siten mitatakaan niiden onnentäyteisten päivien lukumäärällä, jolloin kaikki on ollut hyvin, vaan niiden hetkien ja tunnetilojen kohtaamisella, jolloin tekisi mieli luovuttaa ja antaa periksi.

Mihin sinun henkilökohtainen kiinnostuksesi parisuhteessa kohdentuu? Teemme valintoja asioista, joille antaudumme ja annamme aikaa. Parisuhde kysyy sitoutumista ja tekoja, päivittäin. Parisuhteen haaste on intiimin suhteen ylläpitäminen sekä tunneyhteyden säilyttäminen. Olla rakkauden kohteena ja rakkauden antajana. Tunteisiin perustuva liitto tarvitsee ravinnokseen osoitusta siitä, että juuri sinä olet minulle tärkeä ja ainutlaatuinen. Juuri sinun kanssasi haluan olla. Kiinnostu toisesta, hänen ajatuksistaan, kokemuksistaan ja toiveistaan. Ole utelias. Anna tilaa toiselle kasvaa ja ota vastuu omasta osuudestasi parisuhteessa. Kerro, että rakastat. Näytä, että rakastat. Uskaltaudu läheisyyteen, jossa molemmat voivat olla vuorollaan sekä vahvoja että heikkoja ja tarvitsevia.

Ja jos, ero on suhteessanne väistämätöntä, voitko pysähtyä hetkeksi sen äärelle, mitä tämä suhde sinulle merkitsi ja opetti. Eron kynnyksellä ei niinkään tulisi tarkastella sitä, miksi erosimme, vaan pikemmin sitä, mitkä asiat alun perin saattoivat ja sitoivat meidät yhteen. Erokriisi on kasvun mahdollisuus, joka pakottaa tai vapauttaa miettimään sitä, mitä tämä suhde minussa täydensi, millaisia minuuteni koloja kumppani minussa tilkitsi. Ja keskity tulevaisuuteen, siihen mitä toivon itselleni, lapsilleni, ex-puolisolleni tästä eteenpäin?  

Jos olet omassa elämässäsi tienhaarassa, niin Apua eroon -chat tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea parisuhteen päättymiseen ja eroamista koskeviin kysymyksiin. Ennen eroratkaisun tekemistä, osallistu Eroneuvo-tilaisuuteen, jossa saat tietoa eron vaikutuksista niin aikuisen kuin lapsenkin elämään. Jos olet jo eronnut isä tai äiti, sinulle tukea tarjoavat vertaiskahvilat. Lisätietoa edellä mainituista tuen muodoista ja niiden paikkakuntakohtaisista ajankohdista saat www.apuaeroon.fi sivustolta.

P.S. Tämän blogin innoittajia ovat toimineet Pirjo Tuhkasaari, Sari Näre ja Hanna Ranssi-Matikainen, joiden luentoja kuunnellessasi olen saanut oivalluksia aikamme parisuhteellisuudesta.

Päivi Hietanen

Suunnittelija

Ensi- ja turvakotien liitto / Ero lapsiperheessä työ

www.ensijaturvakotienliitto.fi

auttamisen ammattilainen vakiokirjoittaja.png

Tämä on blogin perheiden auttamisen ammattilaisen kirjoitus. Blogissa on useita, erilaisia perheiden auttamisen ammattilaisia vakiokirjoittajina.

Blogi muualla somessa: FacebookInstagramTwitter